ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11372 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:44

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ