ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11391 / 05.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 06.04.2021 - 10:53

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за преобразуване чрез вливане на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- БУРГАС" ЕООД
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ