ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11399 / 08.04.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 08.04.2021 - 10:37

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане управлението на услуга "Патронажна грижа +" като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ