ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11413 / 12.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 13.04.2021 - 10:48

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение от „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД („КОЦ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас) за участие в Eвропейската мрежа за здравни данни и факти (EHDEN), финансирана от програмата на ЕС за наука и иновации “Хоризонт 2020” по инициативата за иновативна медицина 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ