ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11414 / 12.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 13.04.2021 - 10:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разходване на средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 и ал.9 от Закона на здравето

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ