ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11432 / 19.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 20.04.2021 - 16:26

от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Създаване на временна комисия със задача: Преразглеждане списъка на удостоените с почетни звания по Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас лица 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ