ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11440 / 22.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 23.04.2021 - 11:45

от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2020 година на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ