ПИТАНЕ № 08 - 00 11483 / 13.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 08:49

от Стоян Грозев - общински съветник от ДБГ, относно: Строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохимик - гр. Бургас" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА