ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11484 / 13.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 08:54

от Евелина Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Актуализация на утвърдените таксиметрови стоянки и стоянки за учебни автомобили  на територията на град Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ