ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11488 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 13:48

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Провеждане на конкурси за избор на управители по реда на Закона за публичните предприятия 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ