ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11492 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 14:30

от Веселин Пренеров - Председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Оформяне на зона за ситуиране на елементи на градското обзавеждане, монументални елементи и др. в УПИ I „за приморски парк“, кв.2 по плана на Приморски парк, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.622.41 по КК на гр. Бургас) и поставяне на скулптурна композиция в памет на д-р Живко Радоев Радев, в израз на уважение към лекарската професия 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ