ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11502 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 14.05.2021 - 16:46

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот, с позиция № К 3.1 (детски сезонен  атракцион) по актуалнa план - схема на преместваемите обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията в районен парк „Изгрев“, град Бургас, за поставяне на преместваем обект с площ 30 кв. м, за извършване на търговска дейност 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ