ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11513 / 14.05.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 17.05.2021 - 10:00

от Йорданка Ананиева - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управители на "СБАЛПФЗ - Бургас" ЕООД и "ЦПЗ проф. д-р И. Темков" ЕООД
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ