ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11533 / 18.05.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 18.05.2021 - 10:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в редовното Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД, свикано на 17.06.2021 г. и определяне начина на гласуване на проекто-решенията, посочени в дневния ред

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ