ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11561 / 25.05.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 25.05.2021 - 13:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Туризъм“ – гр. Бургас на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ Културно – туристически комплекс „Ченгене скеле“, находящ се в местност „Рибарско пристанище“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ