ПИСМО № 08 - 00 11610 / 15.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 10:47

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Предложения за финансиране на литературни произведения на бургаски автори

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА