ПИСМО № 08 - 00 11627 / 17.06.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 18.06.2021 - 13:25

от Р. Друмев - Председател на Българска писателска общност, относно: Отпускане на финансови средства за създаване и поддържане на интернет страница на Бургаската писателска общност 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА