ПИСМО № 08 - 00 11675 / 22.06.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 22.06.2021 - 15:54

от Веселина Деведжиева - началник отдел "Спорт", относно: Мероприятия, включени в Спортния календар на ОБщина Бургас до края на месец юни 2021 г. 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА