ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 11681 / 23.06.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 23.06.2021 - 16:16

от членовете на Съвета на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Съвета на Камара на архитектите в България, относно: Реконструкцията на бул. "Демокрация" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА