ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 11708 / 01.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 01.07.2021 - 15:32

от Л. Х. В., относно: Мотивирано предложение с вх. № 58-00-40/19.02.2021г. във връзка с Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА