ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08 - 00 11796 / 21.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 09:20

от Калоян Калоянов - директор на ОДМВР - Бургас, относно: Включване в НООРТОБ  на нова глава или раздел - "Опазване на обществения ред при провеждане на събрания, митинги, манифестации и други масови мероприятия" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА