ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11798 / 22.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 12:21

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/ при Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнително финансово подпомагане на спортно събитие включено в спортния календар на Община Бургас - "Бургас Спорт Фест" 2021 г./Спортен фест Бургас 2021/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ