ПИСМО № 08-00 11823 / 02.08.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 11.08.2021 - 14:24

от Ч. Г., относно: Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове по чл. 99, ал. 3 от ЗДвП 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА