ЗАЯВЛЕНИЕ № 08 - 00 11854 / 20.08.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.08.2021 - 14:34

 от С. Николов - председател на БК "Черноморец Бургас", относно: Финансово подпомагане в размер на 146 500 лв. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ, ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА