ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11900/ 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 14:04

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - председател на Общински съвет, относно: Избор на член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ