ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11892/ 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 13.09.2021 - 15:43

от Живко Господинов - общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на улиците в с. Равнец: "Съветска", "Камчия", "Странджа", "Марица" и "Комсомолска" 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ