ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11933 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 14.09.2021 - 11:16
от Весна Балтина - зам.-кмет на Община Бургас,относно: Предложение за сключване на договори за организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространените отпадъци - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ