ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 11934 / 13.09.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.09.2021 - 13:40

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на план-схема за организация на движението на улица „Христо Ботев“, ул.“Пробуда“, ул.“Шейново“ и ул.“Любен Каравелов“ в кв.134, 135 и 136 по плана на ЗЦГЧ – гр.Бургас от одобрена „План – схема на организация на движението, на територия с граници: на север – бул.„Сан Стефано“, на изток – бул.„Демокрация“, на юг – ул.„Булаир“ и бул.„Иван Вазов“ и на запад – бул.„Мария Луиза“ , по плановете на ЦГЧ и ж.к.„Възраждане“, гр.Бургас“ по чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ