ЖАЛБА № 08-00 12019 / 15.10.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 15.10.2021 - 14:02

от А. К., относно: Д-р Атанасова, председател на II състав на ТЕЛК 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА