ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12205 / 19.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Пон., 22.11.2021 - 16:21

от инж. Чанка Коралска - за зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас, съгласно Заповед №3372/18.11.2021 г., относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно член 27, ал.3  от Закона за социалните услуги (ЗСУ) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ