ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12208 / 24.11.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 24.11.2021 - 10:28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението  на "Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас" и на концесионните договори. Актуализиране на План за действие за общинските концесии на Община Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ