ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12260 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:13

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2022 за ремонт на ул. "Шейново", ул. "Никола Вапцаров" и ул. "Атанас Манчев" в гр. Българово

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ