ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12259 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:17

от Живко Господинов и Христо Панайотов - общински съветници от БСП, относно: Предвиждане на средства в Бюджет 2022 за ремонт на ул. "Втора", ул. "Трета" и ул. "Пета" в с. Брястовец

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ