ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12257 / 09.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.12.2021 - 16:32

от Ч. Г., относно: Разпоредбата на чл. 36а, ал.3, т.1, изр. 3 от ПОДОСНКВОА 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА