ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12310 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 13:25

от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване, относно: Определяне на управител на "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД и "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ