ЖАЛБА № 08-00 12322 / 21.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.12.2021 - 13:34

от "Билдърс инвест" ООД, относно: Искане за допускане на изменение на ПУП-ПЗ И РУП в ж.к. "Братя Миладинови" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА