ПИСМО № 08-00 12339 / 21.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Четв., 23.12.2021 - 15:44

от Сотир Цацаров - председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, относно: Постъпил сигнал

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА