ПИСМО № 08-00 12314 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 09:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на проверка и предприемане на необходимите действия

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА