ПИТАНЕ № 08-00 12381 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 17:05

от Мария Маркова - общински съветник от ДБГ, относно: Нарушение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА