ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12395 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 16:01

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. "Алеко Константинов" на ъгъла с ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ