ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12400 / 18.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 18.01.2022 - 11:30

от  Ч.Г., относно: Предоставяне на информация за околната среда - първична, предварително обработена, нарочно обработена за територията на Община Бургас и гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА