ЗАЯВЛЕНИЕ № 08-00 12401 / 18.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 18.01.2022 - 11:34

от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация за планираните и извършени ремонти на вътрешно-кварталните улици в гр. Бургас за 2021 г.
 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА