ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12421 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 15:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна на предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ