ПИСМО 08 - 00 12429 / 27.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 28.01.2022 - 14:16

от д-р Борис Борисов - управител на "Медицински център I - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на нов Дигитален Сиар за нуждите на рентгеново отделение към "Медицински център I - Бургас" ЕООД

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА