ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12423 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Четв., 03.02.2022 - 09:41

от Ч. Г. относно: Прилагане на чл. 303, т. 3 от АПК 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА