ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12448 / 03.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 08.02.2022 - 13:36

от Ч. Г., относно: Предоставяне на информация от Общински съвет - Бургас (Разходи за издръжка на ОА; Представителни разходи на Кмета на Община Бургас и на Председателя на ОбС - Бургас; Общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания)
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА