ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12478 / 11.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 11.02.2022 - 12:36

 от Красимир Калудов и Христина Секлемова - общински съветници от ПП СЕК, относно: Обособяване на точки  в централна градска част, където да бъдат разположени „самопочистващи се“ тоалетни и разширяване на общинската програма  „Моят град, моят квартал, моята улица“ с регламент, който да предвижда поставяне на тоалетни в обновени паркови пространства и градини в кварталите 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ