ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 12556 / 22.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 23.02.2022 - 08:31

от Ч. Г., относно: Осъществен контрол, обезщетения и санкции, наложени по реда на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА