ПИСМО 08 - 00 12561 / 24.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.02.2022 - 11:23

от Х. Колев - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Бургас, относно: Предоставяне на преписка 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА