ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 08-00 12559 / 23.02.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 01.03.2022 - 11:51

от Ч. Г., относно: Разглеждани докладни от Общински съвет - Бургас, които са внесени в съвета от заместник-кмет, който не е имал подписана от него длъжностна характеристика, предвид утвърдения на основание чл.44 ал.1 от ЗМСМА и публикуван Устройствен правилник на Общинска администрация – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА